Privacy

Wij, van hippopotomonstrosesquippedaliofobie.nl, nemen jouw privacy zeer serieus en doen er alles aan om jouw gegevens te beschermen. hippopotomonstrosesquippedaliofobie.nl is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij:
-Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze verzameld zijn. Dit duidelijk kenbaar maken bij het verzamelen van deze gegevens;
-Jouw persoonsgegevens alleen vragen als dit nodig is voor bovenstaand doel;
-Je ter informatie laten weten waarom wij jouw gegevens nodig hebben;
-Jouw persoonsgegevens uitsluitend aan anderen verschaffen als dit noodzakelijk is voor bovenstaand doel, of wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven;
-Passende maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
– Jou op verzoek inzage geven in de door ons verzamelde persoonsgegevens;
-Op verzoek jouw persoonsgegenwerden corrigeren indien deze onjuist, onvolledig of niet pertinent zijn.

Mocht je vragen/opmerkingen/klachten hebben over hoe wij met jouw persoonsgaven omgaan, neem dan contact met ons op via [email protected] of via 0800 – 123 45 67 (gratis nummer).